Pakalpojumi

Specializācija

Cenas

Publikācijas

Mācību materiāli

Dokumentu paraugiPakalpojumi

  • Mazo un vidējo uzņēmumu un organizāciju tiesību nodrošināšana
  • Tiesību un likumisko interešu aizsardzība juridiskām un fiziskām personām

Juridiskās konsultācijas administratīvajās tiesībās

  • Juridisko darījumu slēgšanas pavadība
  • Pārstāvība tiesās (vispārējās jurisdikcijas, šķīrējtiesās)
  • Parādu piedziņa
  • Uzņēmumu (komersantu) reģistrēšana
  • Uzņēmumu (komersantu-SIA, A/S un citu) reorganizācija un likvidācija
  • Darījumi ar īpašumiem