Pakalpojumi

Specializācija

Cenas

Publikācijas

Mācību materiāli

Dokumentu paraugiSpecializācija

  • Administratīvo lietu izskatīšana
  • Publiskā un privātā partnerība
  • Publisko tiesību līgumi
  • Jaunu uzņēmumu reģistrācija
  • Apdrošināšanas strīdu risināšana
  • Sarežģītu līgumu un dokumentu izstrāde
  • Pārstāvēšana tiesās un šķīrējtiesās
  • Prasības pietekumu un pretenziju sagatavošana